28 04 2012

KURAN İNSANLAR ADEM VE HAVVA DAN ÇOĞALMIŞTIR DİYOR KATILIYORMUSU

MAİDE-11.Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret  verdik, sonra meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. Onlar da İblis’in dışında secde ettiler; o secde edenlerden olmadı.

NİSA SURESİ-1 AYET..Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının

 

Kutsal kitaplarda ilk insan 7000 yıl önce Allah tarafından yaratılmıştır.

Tevrat,İncil ve kuran da insan Adem ve Havva ile çoğalırken

Tarihi kalıntılara,Bilimsel kanıtlara ve tarihsel yazıtlara göre ise neredeyse milyon yıldır var. Eğer insanlar  bu kitapları hala kutsal kitap olarak görüyorlarsa.

Bu dinlere inananları yaratan Allah la bizimkisi farklı olmalı.

 

-Adem le Havva yaratıldı.cennetten kovulup Dünyaya geldiler.

-Adem ve havanın 2 kızı ve 2 oğlu oldu

-Başka Adem ve Havva olmadığından kardeşler birbirleriyle ilişkiye girdiler

-işte kur’an,İncil ve Tevrat a göre biz kardeşle kardeşin evliliğiyle çoğaldık.

İşte kuranda anlamsız bir hata daha.

Bir yandan diyor ki.Ademle Havva dan onun çocuklarının birbiriyle evliliği ile varsın.

Diğer yandan Nisa suresinde böyle aile içi evliliğin ahlaksızlık olduğunu söyler.

 

NİSA SURESİ-23 - Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikah altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka.

 

Kutsal kitaplara göre insan aile içi sex le çoğalmıştır.zeki olmayan insan bunu algılayamaz.

Adem ve Havva dan çoğaldık demek işte bu demek..başka açıklaması yok..

Bu kitaplar Tanrıdan gelmiş olsa Tanrı bunu düşünemez miydi? Önleyemez miydi?

Diğer taraftan Allah kendi nin sakıncalı bulduğu bu evlilik işlerini neden 50 tane Adem ve Havva yaratarak çözmedi.Allahın buna gücü yetmez mi idi?Allah la alakası yok bu şeklin.

Kutsal sayılan Kitaplar Adem ve Havayı bildiğimiz şekilde aktararak Allahın gücünü küçümseyip ona hakaret etmiş olmuyorlar mı?Tanrı Kutsal kitaplar da yazanlara  göre kardeşle kardeşin evliliğini normal saymış olmaktadır.Adem ve havadan türedik dendiğinde bu anlaşılmaktadır.Size göre Kardeşle kardeşin ilişkiye girmesiyle türememiz doğrumudur?

Kuran doğruyu mu yazmaktadır.Adem ve havadan mı çoğaldık.Size mantıklı geliyor mu?

Tanrı neden bu şekilde çoğalmamızı istemiş olabilir?

Yoksa Kutsal Kitaplar Allahın kitapları değil de bu kitapları yazanlar Adem Havva öyküsünü Gılgameş destanından alarak aktarmakla hatamı yapmışlardır.

 

Allah Adem ve havayı yarattı.Adem ve Havva aliİmran soyundan mı?israiloğullarındanmıydı?

Zencimiydi? Çinlimiydi ?wiking mi? Maya mı? Aztek mi? Türk mü? Aborjin mi?Bunu bilmiyoruz. Museviler israiloğullarındandı diyecek.Hıristiyanlar ve Müslümanlar Arap diyeceklerdir.

Bana göre Türk olsa daha iyi olurdu diyeceğim.Size göre zencimiydi? Sen zenci misin?

Kafası çalışmayan,sorgulamayan,Düşünmeyen ve eğitim almayan insanları kandırdınız.

Nereye kadar kandırabileceksiniz? Bu insanlar Arapların kendini sömürdüğünü anlamayacak mı günün birinde.Bu iletişim çağında yalancılardan hesap sormayacaklar mı?

Mayalar, Aztekler İnkalar, Çinliler, Zenciler,Araplar, Türkler, Vikingler.

Adem ile Havva hangi ırktandı,Nuh hangi ırktandı?

Aşağıdaki ayette görülebileceği üzere bu yanlışı yapanın Allah mı Yoksa Allah la hiç ilgisi olmadığı halde Allah gönderdi kuranı diye size yalan söyleyenler mi dir siz karar verin büyük bir mantık hatası yapılmıştır.

BAKARA SURESİ 47..Ey İsrail oğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 

ALİ İMRAN-33/34.Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

 

Bu ayette görüldüğü üzere kuran kendisiyle çelişmekte dir. Adem Nuh İbrahim Yusuf Yakup İsmail Harun musa gibi belli bir soy olduğu ve bu soyu üstün olarak gördü.

Kuran Farklı ırklar olduğunu kabul etmekte ve söylemektedir.Eğer böyleyse nasıl adem ve Havva dan yaratılmış olabilir insan bunu kuranı yazanlara sormamız gerekir.

Ali İmran zürriyeti Ademin çocukları da,

biz başkalarının çocuklarımı yız.Nasıl aynı babanın çocuklarını farklı görürsün.

Savaşta yağma yaparak elde ettiğin kölelerin ve savaştan ganimet olarak aldığın cariyelerin (sexkölesi kadınlar) ana ve babası Adem le Havva değimlidir. 

 

NAHL suresi..75.ayet...Allah şunu misal getirdi: Bir yanda hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle, diğer yanda tarafımızdan güzel bir rızık verdiğimiz, ondan gizli, açık olarak harcayan hür bir insan, bunlar hiç eşit olur mu?

 

ENFAL-41..Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. O da peygambere ve ona yakınlığı olanlara aittir. Eğer siz Allah’a iman etmiş, hak ile batılın ayrıldığı o gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği o (Bedir) günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman getirmiş iseniz bunu böyle biliniz.

 

ENFAL-69..Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah’a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir.

 

Savaşanlar hepsi Allahın yarattığı  ve Ademin çocukları değil mi ?Kimin malını kim yağma ediyor.Allah Ademin çocukları arasında ayrım yapar mı? Yoksa kuran mı yapar.

 

100 Cariye ganimet olarak yağma edildi diyelim.Muhammed 20 Cariyeye sahip oluyor.

Kutsal kitaplarda söz edilen "insanın çamurdan yaratıldığı" fikri, kutsal kitapların ortaya atılmasından çok daha önceki çağlarda yaşayan insanların eserlerinde ve efsanelerinde gülmüştür. Bu durum, kutsal kitapların içine bu eser ve efsanelerden alıntı yapıldığının, kutsal kitapların bir Tanrı/Allah-varsa eğer- tarafından değil, kendilerine peygamber adını veren zamanının toplum lideri olabilecek kabiliyette insanlar tarafından yazıldığının(hazırlandığının) somut bir göstergesidir. Bu efsane ve kutsal kitapların ifadeleri şu şekildedir:

1)Gılgamış Destanı: "Ellerimi yıkadım. Bir parça çamur koparıp yazıya attım. Ve bu yazıda ,kahraman Engidu'yu yarattım."

2)Sümer'lilerin Enuma-eliş Destanı: "Bunun üzerine ben de Ea'nın yardımını istedim. Toprağı, Kingu'nun kanıyla yoğurdum. İlk insanı meydana getirdim."

3)Çin Efsanelerinden: "Bunun üzerine Tanrıça Ngüho yengeç elleriyle gökyüzünü yukarıya kaldırdı, denizleri yeniden sınırlarına itti. Ve çamurdan yeni bir insan türü yarattı."

4)Mısır'da Luxor Tapınağı'nda bulunan kabartma bir resim: "Kral Amonhotap III olarak betimlenen Tanrı Khnemu çömlekçi çarkında erkek ve dişi iki insanı yaratıyor."

5)Hesiodos Destanı. "Namlı, şanlı Hephaisdos'u çağırdım hemen. 'Bir parça topral al, suyla karıştır' dedim. 'İçine insan sesi koy, insan gücü koy."

6)Yunan Efsaneleri'nden: "Gözyaşlarımla toprağı çamur haline getirdim ve yoğurdum (Prometheus anlatıyor.) Bir insan heykeli yaptım. Sonra bu heykele ruh verdim. İlk ölümlü yaratıklar oluştu böylece.)

7)Tevrat'tan: "Ve Rab Allah yerin toprağından Adam'ı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu."

8) Kur'an, Mü'minün 12-16: "And olsun ki Biz insanı süzme çamurdan yarattık."

9) Kur'an, Es-Safaat 11: "Hakikat Biz onları cıvık bir çamurdan yarattık."

19431
0
0
Yorum Yaz