02 07 2012

KURANDA VE İSLAMDA EVLİLİK- BİR ERKEK KİMLERLE EVLENEBİLİRDİ İ

1-EVLİ KADINLARLA-ALLAHIN  KURANDAKİ İZNİYLE EVLİ OLAN BİR KADINLA YAPILABİLEN EVLİLİKLER

 

NİSA SURESİ..AYET.24 - Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı.
Evli kadınlar zaten biriyle evli evlenilemez.Ancak Muhammedin oğlunun karısı zeyneple evlendiği gibi oğlun boşanmasını istediği şekilde evlenilebilir.Fakat bu boşatma işlemi olmadan başkasıyla evliyken evlenebilme iznini içeriyor.Fakat burada evli kadınla zina yapmadan ilişki ancak evli bir kadınla evlenerek yapılabilir.Kurana göre Allah ta cariye evli bile olsa evlenebilirsin diyor.
Nisa 24 de gördüğünüz gibi Kuran da cariye bir başkasıyla evli olsa bile müstesna!!!!!

Bu ayette anlatılmak istenen (Kadınsexköleniz)Cariye bir erkek kölenizle evli olabilir.Bu evlilik sizin onunla sex yapmanızı engelleyen bir durum değildir.

 

Burada neden sex yapmak diye yazmıyorda evlenmek yazıyor diye düşünebilirsiniz.Bunun nedeni islamda nikah yapmadan yapılan sex in başınızı oldukça ağrıtacak olmasıdır.

Muhammedin karısı Ebu bekirin kızı ayşe safvan la çıkan dedikodu sonucunda Nur suresiyle islama evlilikler ve kadın ilişkileri konusunda oldukça sorun yaratmıştır.

 

2-ERKEK ERKEĞE-KURANDAN SERBEST OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİMİZ YAPILAN HOMOSEXSÜEL EVLİLİKLER

 

NİSA-15Kadınlarınızdan(ONLARDAN) fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın)

NİSA-16Sizlerden (ERKEKLERDEN)fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

 

Erkelere karşı ise  Muhammed veya Kuranı yazanlar ne kadar da merhametlidir.Bu merhamet nedeniyle İslâm’da zina yapan oğlancı erkeklere  kınama ve azarlama cezası veriliyordu.

İslam dünyasının ileri gelenleri de bu durumun farkında olmuşlar.Bazı müfessirler,15. âyetin kadının kadınla cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş (sevicilik); 16. âyetin ise erkeğin erkekle cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş hakkında olduğu kanaatindedirler.

Öyleya Erkek erkeğe evlilik kuranda normal sayılmasa erkekler arasında ilişkinin zinası olurmu?

Erkek erkeğe ilişkide zina suçunun oluşabilmesi için bu iki erkeğin evli olmaması gerekiyordu.Bu ayetten anlaşılan zina suçu oluşabildiğine göre erkek erkeğe evliliğe kuranda izin verildiğinin ve yadırganmadığının gayet güncel bir olay olduğunun belli olduğudur.

 

3-KENDİ KARINLA MECBURİYETTEN DİNEN ZORUNLU KALINARAK YAPILAN EVLİLİKLER

 

BAKARA SURESİ -230. ayet: Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helâl olmaz.

 

Karın ile 3üncü kez evlenmek istiyorsan, karın önce başka birisi ile evlenmeli ve gerdeğe girmelidir. Bir Müslüman bunu yapmaya mecbur mu?Evet karısıyla birini evlendirip gerdeğe sokmak zorunda.

Bu evlilik kuran ve islamın zorunlu kıldığı bir evliliktir.Bunun ne mantığı vardır anlamak mümkün değildir. Çağdaş insan ahlakına uygun olan bir evlilik türü değildir.Bir hata yapıp karından ayrılmış olsan da Artık çocuklarının anasıyla karınla Müslüman olarak bir araya gelmen mümkün değildir.

 

4-KÜÇÜCÜK KIZLARLA-ADEDİNİ GÖRMEMİŞ(BLUĞA GİRMEMİŞ) KIZLARLA EVLENME SERBESTLİĞİ

 

TALAK SURESİ.ayet..4 - Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz (iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.
 

Bu surede kadınlarınız için den adetten kesilmiş olanlar..DOĞURGANLIĞINI BİTİRMİŞ OLANLAR

Henüz adetini görmemiş bulunanlardan…KÜÇÜK OLUP HENÜZ REGL OLMAMIŞ KIZLAR

Açık ve net olarak belirtilmiştir.

‘Henüz adet görmeyen’ kadınlardan ‘nasıl boşanılacağı’ anlatılmasının amacı nedir?

Doğal olarak buradan şu sonuç çıkarılmaz mı daha ergenliğe girmemiş kızlarla evlenilebilir ve hatta boşanılabilir.Bekleme süresi dediği hamilemi değil mi anlamındaki süredir.öyleyse kuran da bu ibareyi koyduğun zaman ergenliğe girmemiş kızlarla evlenilebileceği belirtilir.

 

Boşanmanın esaslarının anlatıldığı bu ayet hayli ilginç bir detay içeriyor. ‘Henüz adet görmeyen’(bluğ çağına gelmemiş küçük kızlar) kadınlardan ‘nasıl boşanırsınız onu anlatılıyor. Doğal olarak buradan şu sonuç çıkarılıyor; daha ergenliğe girmemiş 9 yaşından küçük kızlarla evlenilebilir ve hatta boşanılabilir! Esasen pedofili diye tabir edilen bu durumda pek şaşılacak bir şey yok, zaten yüzyıllardır İslam'ın egemen olduğu ülkelerde yaşanan bir uygulama. Kurandaki karşılığı da bu ayette kendini göstermiş.

Savaş ganimeti cariyelerin çeşitli insanlarla ilişkiye girmeleri sağlanmaları sonucunda bu hamilelikten doğan küçük kızlarla birlikte olunması nisa 3 de başlamış talak 4 ayetinde sonuçlandırılmıştır.

 

 

5-ÇOK KADINLA-KURANDA ALLAHIN VERDİĞİ İZİNLE ÇOK KADINLA YAPILAN EVLİLİKLER

 

NİSA-3-Eğer, (cariyelerinizden olupta velisi olduğunuz) yetim kızlar (babasının siz olma ihtimaliniz) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, , size helâl olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer  adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

 

NİSA-129-Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine)

büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı

düzeltir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet

edicidir.

 

MÜMİNİN-6-Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

Müminin 6 da çok eşliliği kanıtlayan ayetlerden birisidir.Eşler ve cariyeler başka anlamlara gelmez.

 

NİSA -23..anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur

Nisa 23 ayetinde hem anne hemde üvey kızı ile evlilikten söz edilir.Çoklu evliliğin kanıtıdır.

 

Onlarca kadına kadar çokeşliliği uygun gören, günümüzde hala bu ilkelliğin sürdürülmesine sebep olan ayetler. Elbette çokeşlilik derken, bu hakkın sadece erkeklere verildiğini de belirtelim. Bir diğer dikkat çeken nokta da ‘veya cariyeler ile yetinin’ kısmı. Buradan anlaşılacağı üzere, nikâhlı  kadınlardan öte sınırsız sayıda cariye (alınıp satılabilen kadın köle) sahibi olmak ve onlarla ‘yetinmek’ de  islam dininde yasal.Kesinlikle yasak ta değil.

 

Dindarlar yada İslam hakkında konuşabilen yetkililer.İslamda çok eşliliğin zorunlu olmadığını savunmaktadırlar.Önemli olan zorunlu olması değil serbest olmasıdır.Kurana hırsızlık yapılabilir diye yazarsan.Hırsızlık zorunlu değildir zorunlu  yazmamış ki diye söylemek ahmakça bir savunma olmazmı? Hem serbest ama zorunlu değil.Adam öldürmek serbest ama zorunlu değil.Gördüğünüz gibi gülünç durumlara düşüyorlar.Sen kızına ve kızkardeşine hatta Annene kuma getirmeye izin veren bir dini savunmuş ve onu Allahtan gelme diye kabul etmiş oluyorsun.

 

 

6-OĞLUNUN KARISIYLA-KURANDA EVLATLIĞININ KARISIYLA (GELİNİYLE ) EVLİLİKLER

 

NİSA SURESİ 22. Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu, ne kötü bir yoldur.

 

AZHAB SURESİ 37. Zeyd o kadından ilişiğini kesince onu sana nikâhladık ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde, müminler için o kadınlarla evlenmede bir güçlük olmasın. Zaten Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

 

Muhammed'in, oğulluğundan boşanan Zeyneb'i alması bu yönde herkese bir kapı açmasına yöneliktir. Ayette ileri sürülen gerekçe bu. Yani, herkes oğulluğunun boşanan karısıyla rahat evlenebilsin diye Muhammed'in Zeyneb'le evlendirildiğini açıklıyor. '

 

Bu açıklama karsısında da bir soru beliriyor: - Bu evlilik olmadan da soruna çözüm getirilemez miydi? Örneğin, bir ayetle, herkese böyle bir yola gitmenin "helal" olduğu bildirilirdi; sorun kalmazdı. Neden bu çözüm yolu seçilmedi de, ille de Muhammed'in Zeyneb'le evlendirilmesi gerekli görüldü?

 

7-KARDEŞ KARDEŞE EVLİLİK-KUTSAL KİTAPLARDA AİLEİÇİ(ENSEST)  EVLİLİKLER

 

Kuran diyor ki Ademle Havva dan ve devamında onun çocuklarının birbiriyle evliliği ile çoğaldın.

Kutsal kitaplara göre insan aile içi sex le çoğalmıştır.Adem ve Havva dan çoğaldık demek işte bu demek..başka açıklaması yok..

Bu normal bir  ilişki olarak görülmüş olmalı ki, Tanrı bunu istese Önleyebilirdi.

Allah  bu evlilik işlerini neden 50 tane Adem ve Havva yaratarak çözmedi.

Tanrı Kutsal kitaplar da yazanlara  göre kardeşle kardeşin evliliğini normal saymış olmaktadır.

Adem ve havadan türedik dendiğinde bu anlaşılmaktadır.Kardeşle kardeşin ilişkisiyle çoğaldık.

Adem ve havanın 2 kızı ve 2 oğlu oldu.Başka Adem ve Havva olmadığından kardeşler birbirleriyle ilişkiye girdiler.işte kur’an,İncil ve Tevrat a göre biz kardeşle kardeşin evliliğiyle çoğaldık.

 

ARAF SURESİ-11-Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı.

 

8-ÜVEY KIZIYLA-KARILARINIZIN SİZDEN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNDEN OLAN KIZLARIYLA EVLENME

 

Nisa-ayet.23-Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikah altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
 

Dolayısı ile anasına bakıp serbest çe üvey kızı ile cinsel ilişkiye girilmesinde sakınca olmadığını vurgulayan bir ayettir.

NİSA -23..anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur

Bu küçük kız kim? Karım..yanındaki hanım kim…haa.o mu karımın annesi..Ama oda karım..ama sakın yanlış anlama Anne olan karımla zifafa girmiyorum…

Sanırım herkese bu açıklama yapılmak zorunda kalınıyordu.

 

 

9-AMCA HALA DAYI TEYZE KIZLARIYLA-YAKIN AKRABALARLA YAPILAN EVLİLİKLER

 

Allah Yalnız bu akrabalarla olan evlilikleri peygamberin yapmasına izin veriyor.

Yani Muhammed diyor ki böyle insan ahlakına sığmayan evlilikleri nisa suresi -23 ayette yasakladı ama Allah sadece Muhammed yapabilir diye bana izin verdi diyor (vahiy geldi diyor)
 

Bu akrabalarla evlenilmesinin neden gerekli olduğunun açıklamasını Müslümanlardan öğrenin

O kadar önemli ki Muhammed in bu akrabalarla olması yoksa kurana yazılır mı?

 

AHZAB SURESİ..AYET..50 - Ey peygamber! Biz bilhas sa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helâl kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 

15933
0
0
Yorum Yaz